Ko ietekmēs nodokļu reforma?

Ko ietekmēs nodokļu reforma?

Cilvēki ir sašutuši arī par iespēju saņemt atpakaļ pārmaksātos nodokļus. Jo reizi gadā iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt ienākumu deklarāciju, atpakaļ saņemot pārmaksātos nodokļus. Ar katru gadu aizvien vairāk cilvēku sāk izmantot šo iespēju, bet kādas izmaiņas sagaidīs iedzīvotāji pēc nodokļu reformas?

Iedzīvotājiem, iesniedzot ienākumu deklarāciju, ienākuma nodokļa atmaksai tiks piešķirta nodokļu likme 20% apmērā. Arī tiem iedzīvotājiem, kuru algai tiks piešķirta nodokļu likme 23% apmērā, aprēķinot nodokļu atmaksu tiks piemērota 20% likme. Lai gan šādas situācijas visbiežāk neattieksies un darba ņēmējiem, tomēr pastāv situācijas, kad ir vairāki apgādājamie un tiek veiktas lielas iemaksas pensijas uzkrājumā, kā arī ir augsti attaisnotie izdevumi, kas paredzēti izglītībai un ārstniecībai, kas gada laikā var pārsniegt 20000 eiro – prestamos en 5 minutos.

Pozitīva ir ziņa par attaisnoto izdevumu atmaksas robežu. Ja šogad maksimums var saņemt 215 eiro, tad nākamgad būs iespēja saņemt līdz pat 600 eiro, kas attiecas uz ārstniecības, ziedojumu, izglītības un bērnu interešu izglītības maksājumiem. Būs iespēja atgūt kādu procentu no šiem maksājumiem pašam nodokļa maksātājam, kā arī tā ģimenes locekļiem.

Toties tiek ieviests ierobežojošais limits – līdz 50% no gada ienākumiem. Šis limits arī attiecas uz zobārstniecības un operāciju izdevumiem. Agrāk šos izdevumus varēja deklarēt pilnā apmērā un tad atgūt pārmaksāto nodokļa tiesu. Vienai daļai iedzīvotāju tas ļaus deklarēšanas brīdī atgūt lielāko nodokļu daļu, bet tiem, kuri gada laikā ir pārmaksājuši zobārstniecībās un operācijās, būs jārēķinās ar ierobežojošo limitu.

Runājot par neapliekamā minimuma apmēru, iedzīvotājiem nav skaidrs, vai tas saglabāsies tāds, kā šogad. Tāpat cilvēki uzdod jautājumus par ienākumu deklarāciju iesniegšanu. Bet diferencētais neapliekamais minimums būs piemērots algas izmaksas brīdī pilnā tā apmērā. Ņemot vērā iedzīvotāja vēsturiskos ienākumus, Valsts ieņēmumu dienests to aprēķinās divas reizes gadā. Bet, lai piemērotu paredzēto neapliekamo ienākumu, dažkārt būs nepieciešams iesniegt gada ienākumu deklarāciju. Šis process būs jāveic, lai novērotu, kā tiek apmaksāti nodokļi (prestamos con asnef y nomina). Ir iespēja, ka ir nodokļu pārmaksa, tā pat ir arī iespējams, ka ir nodokļu parāds. Ja ir izveidojies parāds, tad nākamajā gada daļā ienākumu nodoklis būs lielāks. Bet, ja rodas ienākumu pārmaksa, tas nozīmē, ka ienākumi ir samazinājušies un lielākais neapliekamais minimums rada IIN pārmaksu, bet to ir iespēja atgūt, iesniedzot deklarāciju.

Cilvēkiem, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 500 eiro, būs iespēja iegūt no tā, ka diferencētais neapliekamais minimums tiks piešķirts algas izmaksas brīdī pilnā tā apmērā. Piemēram 60 eiro gadā var atgūt iedzīvotāji, kuru ienākums ir 430 eiro mēnesī, jo šogad tiek piemērots 60 eiro neapliekamais minimums, kaut gan tas ir nedaudz virs 112 eiro. Bet, iesniedzot deklarāciju, šo naudu ir iespējams atgūt. Ar nākamo gadu algas izmaksas brīdī būs piemērots 200 eiro neapliekamais minimums, kas nozīmē, ka alga palielināsies. Arī pensionāriem paaugstināsies neapliekamais minimums, kas no 235 eiro tiks palielināts uz 250 eiro. Tas nozīmē, ka minimālā alga palielināsies.


Comments are closed.