Growit

S našim on-line magazínom môžete obdivovať prírodné krásy na opačnom konci sveta aj módne prehliadky v Miláne, a to z pohodlia vášho gauča v obývačke.

Cenovo dostupné sídlo spoločnosti v Bratislave

Ceny prenájmov nehnuteľností, obchodných priestorov a iných budov neustále rastú, a preto získanie obchodného sídla vo veľkom meste je pre podnikateľov čoraz nedostupnejšie. Problém môžu mať hlavne začínajúci podnikatelia, ktorí si prenájom a už vôbec nie zakúpenie vlastných priestorov väčšinou nemôžu dovoliť. Spôsobené je to najmä tým, že začiatky podnikania sú neľahké z hľadiska potreby rozumného rozdeľovania financií a zvýšených počiatočných nákladov. Mnoho podnikateľov si do Obchodného registra uvádza ako sídlo svojho podnikateľského subjektu svoju vlastnú osobnú adresu. Spoločnosti a iné podnikateľské subjekty a ich obchodné sídla sú však pre obchodných partnerov častokrát oveľa zaujímavejšie, ak majú adresu vo väčšom meste. Najviac atraktívne sú samozrejme sídla, ktoré sa nachádzajú v hlavnom a zároveň aj najväčšom meste Slovenska, v Bratislave. V tomto meste sa však ceny prenájmov pohybujú taktiež vo vyšších cenových hraniciach, ktoré sú pre väčšinu podnikateľov príliš nákladné.

mesto Bratislava

Napriek tomu sa, ale dá cenovo dostupné sídlo spoločnosti v Bratislave získať a riešením je služba virtuálneho sídla, ktorá nie je vôbec cenovo prevratná, ako sú drahé nájmy. Pokiaľ máte záujem o virtuálne sídlo, Bratislava je ideálnou adresou, kde si môžete túto službu zaplatiť. Virtuálne sídla fungujú na princípe zapožičania adresy v meste, ktorú si viete zapísať aj ako vaše obchodné sídlo v Obchodnom registri.

zasadacia miestnosť

To však neznamená, že na tejto adrese sa budete aj fyzicky nachádzať, pretože to nie je nevyhnutné. Na adresu daného virtuálneho sídla vám však bude chodiť pošta a iná dôležitá korešpondencia, ktorá vám z tohto miesta bude preposielaná priamo k vám domov. Pokiaľ by ste však potrebovali zorganizovať stretnutie, adresa virtuálneho sídla je reálna budova, ktorá vám poskytne na zapožičanie zasadacie či kancelárske priestory. Takýmto spôsobom je následne možné, že vo virtuálnom sídle môže sídliť aj niekoľko podnikateľských subjektov naraz, pričom budovu a jej priestory využívajú iba v prípade potreby.